Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Counter-Strike: Global Offensive
290 tác phẩm mới tuần này
Rivals of Aether
2 tác phẩm mới tuần này
ShareX
31 tác phẩm mới tuần này
SOULCALIBUR VI
2 tác phẩm mới tuần này