Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Hellblade: Senua's Sacrifice
3 tác phẩm mới tuần này
Fallout 4
9 tác phẩm mới tuần này
Destiny 2
77 tác phẩm mới tuần này
7'scarlet
11 ảnh chụp mới tuần này