Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Borderlands 2
38 tác phẩm mới tuần này
Call of Duty: WWII
2 tác phẩm mới tuần này
Old Man's Journey
1 tác phẩm mới tuần này
Borderlands: The Pre-Sequel
1 tác phẩm mới tuần này