Hoạt động cộng đồng
Cộng đồng và nội dung chính thức cho mọi trò chơi và phần mềm trên Steam.  
Trung tâm phổ biến
Dota 2
2,554 hướng dẫn mới tuần này
Hellblade: Senua's Sacrifice
11 tác phẩm mới tuần này
Silent Hill: Homecoming
2 tác phẩm mới tuần này
SINNER: Sacrifice for Redemption
1 video mới tuần này